Hur vet du att doktorn du skall träffa har rätt kunskaper och erfarenheter?

Våga ställ följande frågor när du är patient eller förälder:
• Vilken utbildning har du som läkare?
• Har du som läkare någon eller några specialistutbildningar?
• Hur många patienter har du träffat med samma åkomma som jag söker för?
• Hur många operationer har du gjort av samma typ som jag skall genomgå?
• Hur inhämtar du som läkare de senaste kunskaperna inom det specialistområde du verkar?

Vad gör läkarna på Barnortopediskt Centrum för att förnya och uppehålla sin kompetens inom sitt specialområde?

Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade. Av denna anledning fortbildar vi oss regelbundet samt prenumererar på viktiga tidskrifter. Vi är medlemmar i flera specialistföreningar och går på deras möten.

Tidskrifter:
• Journal of Pediatric Orthopaedics (Nord Amerikanska delen).
• Journal of Pediatric Orthopaedics B (Europeiska delen).
• Acta Ortopedica.
• Fotkirurgisk tidning.
• Ortopediskt Magasin.
• British Journal of Sports Medicine.
• Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports.
• Läkartidningen.
• Dagens Medicin.

Årliga möten (deltar vid minst ett av dessa möten/år):
• POSNA – Pediatric Orthopedic Society of North America
• EPOS – Europeen Pediatric Orthopedic Society
• SBOF – Svenska Barnortopediska föreningen

Medlemskap i specialföreningar:
• SOF – Svensk Ortopedisk Förening
• SBOF – Svensk Barnortopedisk Förening
• SFSS – Svenska Fotkirurgiska Sällskapet
• Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
• SLS – Svenska Läkarsällskapet.