Avbokningsregler för kurser

Nedan finns fullständiga avbokningsregler för kurser hos Barnortopediskt Centrum.

Bekräftelse
Efter anmälan får du en bekräftelse och faktura. Information kring kursen hittar du på hemsidan.

Betalning
Zmedical AB måste ha erhållit din betalning innan kursen. Deltagaren ska erlägga full likvid senast 30 dagar från fakturadatum. Vid ej erlagd betalning utgår dröjsmålsränta 8%.

Av- och ombokning
Avbokningen ska ske skriftligen. Vid av- och ombokning följer vi utbildningsbranschens standardregler.
Vid avbokning 30 -15 dagar före utbildningens start debiteras halva kursavgiften
Vid avbokning 14 – 0 dagar före utbildningens start debiteras hela kursavgiften.
Om deltagare ej infinner sig till utbildningens start, debiteras hela avgiften.

Förhinder/ersättare
Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn och e-postadress. I detta fall utgår ingen av- eller ombokningsavgift enligt ovan.

Force Majeure
Barnortopedi.se ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.

Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste ställas in p g a föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras, däremot återbetalas kursavgiften.

Tillbaka till Utbildningar