Barnfrakturmottagning

Barnortopediskt Centrum tar hand om uppföljningar av barnfrakturer. Hos oss blir ert barn alltid bedömd av en barnortopedisk specialist.

BADGIPS

 • Skonsamt mot huden
 • Mindre lukt
 • Tål dusch & bad
 • Lätt att hålla rent

När du använder badgips kan du bada, duscha och tvätta dig som vanligt. Låt foten eller armen hänga ner så att vattnet lättare kan rinna ut. Det kan ta några minuter för vattnet att rinna ur gipset. Gipset dropptorkar på ett par minuter och känns torrt efter ca 60-90 minuter. Tvätta med mild tvållösning och skölj noga med rent vatten. Undvik att få in sand i gipset.
För badgips tillkommer en extra kostnad.

AKUT SKADA

Har ditt barn akut skadat sig skall du uppsöka din vårdcentral, lättakuten i ditt område eller akutmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vid behov av sjukresa till BOC

Det är alltid det medicinska tillståndet som avgör rätten till sjukresa och aldrig brist på kollektivtrafik eller glesa tidtabeller. Egenavgift på 140kr/resa.

 • Connector.

  Frakturuppföljning med remiss.

  Har ditt barn en fraktur som skall följas upp skickar behandlande läkare en remiss. BOC kallar via brev inom ett par dagar. Tiden för besöket beslutas av en specialist i barnortopedi. Tiden för besöket kan skilja sig från den information du fått från personalen på akutmottagningen. Du behöver inte kontakta BOC.

 • Connector.

  Frakturuppföljning utan remiss.

  Har ingen remiss skickats till BOC får du själv boka tid via telefon.
  Det är av stor vikt att du tar med bilder på frakturen vid besöket eller be sjukhuset som röntgade barnet att länka bilderna till Karolinska Universitetssjukhuset.

RULLSTOL

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bestämt att korttidslån av rullstol skall administreras av primärvårdensrehab.  För mer information kontakta sjukgymnasterna på din vårdcentral. 
 

 

Norra Länet: Sodexo Hjälpmedelsservice
Rissneleden 6
174 53 Sundbyberg
Tel: 08-578 852 00
Hitta dit
Södra Länet: Hjälpmedel Stockholm
Bergtallsvägen 10
125 59 Älvsjö
Tel: 08-123 47 600
Hitta dit

Vad gäller för barn med frakturer när det gäller förskola och skola.

Hur länge barnet skall stanna hemma från förskola/skola varierar beroende på vilken fraktur och ålder barnet har.

Arm, hand och fingerfrakturer som inte är opererade brukar kunna gå tillbaka till skolan redan efter några dagar då smärtan börjat klinga av. Barnet har ett skyddande och stabiliserande gips.

Gäller det benfrakturer som inte är opererade brukar barnet ofta vara tillbaka till förskola/skolan efter 7-14dagar. Det är viktigt att barnet kommer igång med sina sociala aktiviteter och träffar kamrater så fort det går.

Förskolans verksamhet skall utgå från varje barns behov. Barn som tillfälligt behöver mer stöd och stimulans skall få detta stöd med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016).

Frågor rörande detta hänvisas till skolverkets upplysningstjänst. Tel: 08-527 332 00.

Taxiresor beviljas inte till barn som vistas på förskola.
Taxiresor kan beviljas till skolbarn som har helbensgips och som inte kan ta sig till skolan på annat sätt. Ta upp detta med behandlande läkare och kontakta sedan skolhälsovården.

Innan ni besöker Barnortopediskt Centrum fundera igenom vilka intyg som ni behöver framöver och diskutera detta med läkaren vid besöket.
• Vård av barn från och med 8:e dagen?
• Vård av barn som fyllt 12 år och inte 16 år?
• Intyg resa till och från skolan?
• Intyg förhinder att delta i simskola, ridkurser m.m.
• Intyg för att kunna avboka resa?
• Intyg om skada till försäkringsbolag för att erhålla dagersättning?

 • Connector.

  Intyg utfärdas bara vid mottagningsbesök och kommer inte mailas eller postas i efterskott.

 • Connector.

  Önskas bedömning av fortsatt behov av VAB skall en besökstid bokas för bedömning.

 • Connector.

  Intyg för reseförhinder, taxi till skola m.m.som inte ordnades vid mottagningsbesöket debiteras med 250kr och skall hämtas ut på BOC mot betalning och uppvisande av id.

Klicka på den fraktur ni vill veta mer om