Fotfraktur

Rehabiliteringsövningar efter avgipsning fotfraktur.

Rörelseträning efter avgipsning yngre barn.
Rörelseträning efter avgipsning ungdomar.