Introduktion i basal barnfrakturbehandling övre extremiteten

En introduktion i omhändertagande av basala barnfrakturer inom övre extremiteten.

Lennart Sandberg går övergripande igenom vad som är viktigt vid bedömning/handläggning av övre extremitetens barnfrakturer.

Frågor besvaras av Lotta Sandberg:
lotta.sandberg@barnortopedi.se
alt. mobil: 0702 -22 76 26

Plats: Barnortopediskt Centrum (BOC) Dalagatan 10
Tid: 14 mars 2018 kl 16.30 – 18.30
Kursavgift: 1500kr + moms, faktureras i enlighet med angiven adress i kursanmälan. I kursavgiften ingår smörgås och kaffe.
Sista anmälningsdatum: 28 februari 2018

Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta kan du överlåta platsen till en kollega. Övriga regler finns att läsa under avbokningsregler.

Föreläsare

Dr. Lennart Sandberg, Barnortoped, specialist i ortopedi och barnkirurgi. Lennart har i över 20 år arbetat som barnortoped. I 14 år har han verkat som Sveriges enda heltidspraktiserande barnortoped i öppen vård.
Sedan två år tillbaka driver Lennart Barnortopediskt Centrum (BOC)i Stockholm. BOC ser ca. 4000 barnfrakturuppföljningar/år.

Vad kommer tas upp på kursen.

  • Frakturtyper
  • Att tänka på vid  undersökning.
  • Analys och bedömning av röntgenbilder.
  • Vilken typ av gips/bandagering skall ordineras.
  • Att tänka på vid gipsbehandling.
  • Att godkänna ett gips