Vi tar emot remisser från alla vårdgivare i Stockholm. Skicka e-remiss via Take Care, pappersremiss eller faxa din remiss till:

Barnortopediskt Centrum
Dalagatan 10
111 23 Stockholm
Fax: 08-208 307 (enbart för remittenter)

Vi är tacksamma om du gör en basal utredning innan du remitterar då vi har en hög belastning på vår mottagning.

• Röntgen av höfter vid höftbesvär och ange gärna var röntgen utförs så vi kan eftergranska bilderna.
• Röntgen av knäled vid knäbesvär och om det förekommer låsningar utför MRT knä. Ange gärna var röntgen utförs så vi kan eftergranska bilderna.
• Röntgen av fötter behöver endast utföras vid förekomst av benknölar, ensidiga besvär eller intensiva belastningssmärtor. Ange gärna var röntgen utförs så vi kan eftergranska bilderna.

Regler vid utomlänspatienter

För uppdaterade regler se Vårgivarguiden

Landstingens krav på remisser för utomlänsvård Remisskrav

Remittering till specialistvård i annat landsting Regler

Regler vid patienter från andra länder

Gå in på turistguiden inom vårdgivarguiden.se Länk: Turisthandboken.

Vård till asylsökande

En asylsökande behöver en remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning för att få rätt till subventionerad avgift i samband med sjukvårdande behandling eller vid läkarbesök på specialistmottagning.

Vem är asylsökande?
Patientavgifter för asylsökande?

Personer som saknar tillstånd