Underbensfraktur

Informations- & rehabiliteringsövningar efter avgipsning underbensfraktur.

Informationsfilm

Rörelseträning efter avgipsning yngre barn.

Rörelseträning efter avgipsning ungdomar.

Resor till och från skolan
För barn som har skolplikt (klass 1-9) är det lagom att återgå till skolan när inget behov av smärtstillande föreligger och barnet kan klara sig själv (även om barnet sitter i rullstol).
Diskutera med skolhälsovården om resor till och från skolan om sådana behövs. Oftast behöver försäkringsbolaget ett intyg som styrker barnets resebehov. Detta intyg kan ni få från behandlande läkare på BOC.